Reklamačný poriadok

Úvod Kontakt Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok. Kompletné znenie si môžete prečítať tu.


8.10 POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:

 

8.10.1 Bezodkladne po zistení vady nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku (popis vady).

8.10.2 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady. Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho.

8.10.3 Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci stanoví postup vybavenia reklamácie. Pokiaľ je to v možnostiach predávajúceho, posúdi reklamovanú vadu. Ak nie, predávajúci pošle reklamovaný tovar na posúdenie výrobcovi. O zvolenom spôsobe bez odkladu informuje kupujúceho.

8.10.4  Ak je nutné zaslanie reklamovaného tovaru výrobcovi, predávajúci tak urobí v čo najkratšom možnom čase.  Predávajúci priebežne informuje kupujúceho o stave vybavenia reklamácie.

8.10.5 Ak reklamácia nebude uznaná, predávajúci pošle späť tovar kupujúcemu, pričom si môže nárokovať na uhradenie nákladov s tým spojených.

8.10.6 V prípade uznanej reklamácie predávajúci kontaktuje kupujúceho a dohodne s ním spôsob vybavenie reklamácie – výmena tovaru alebo vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, pričom právo voľby má kupujúci. Vrátenie zaplatenej kúpnej ceny musí vykonať do 15 kalendárnych dní odo dňa uznania reklamácie.V prípade problémov so zakúpeným tovarom nás čo najskôr kontaktujte, aby sme dohodli ďalší postup ku Vašej spokojnosti.

Copyright 2018 - 2023 © Atina-shop