Výrobcovia / značky

Ochrana osobných údajov - Heureka

Úvod Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov - Heureka

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti


1.)   Udeľujete týmto súhlas prevádzkovateľovi eshopu - Anita Štreicher, Jánošíkova 4347/34A, 94603, Kolárovo, zapísaný  v Živnostenskom registri OÚ Komárno, rozhodnutie číslo: OU-KN-OZP-2022/011817-2, číslo živnostenského registra: 410-38489, IČO: 54845980, DIČ: 1076855076, e-mail: atina-shop@outlook.com (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu
 • informácie o zakúpenom tovare.

2.)   Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

3.)   Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 60 dní a to za účelom:

 •  zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

4.)   Na spracovanie týchto osobných údajov Správca využíva týchto Spracovateľov:

 • Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR

5.)   Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

6.)   Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť kliknutím na príslušný odkaz v emaile s dotazníkom spokojnosti. V takom prípade sa odhlásite z odberu na strane poskytovateľa služby Heuréka.

7.)   Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnostipožadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • právo na kópiu spracovávaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

 


Dňa 30.09.2022

Copyright 2018 - 2023 © Atina-shop