Ochrana osobných údajov - Newsletter

Úvod Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov - Newsletter

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

 

1.) Udeľujete týmto súhlas prevádzkovateľovi eshopu - Anita Štreicher, Jánošíkova 4347/34A, 94603, Kolárovo, zapísaný  v Živnostenskom registri OÚ Komárno, rozhodnutie číslo: OU-KN-OZP-2022/011817-2, číslo živnostenského registra: 410-38489, IČO: 54845980, DIČ: 1076855076, e-mail: atina-shop@outlook.com (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu

2.) Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení

3.) Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:

 • zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite

4.) Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Atomer, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o., sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, SR

5.) Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.


6.) Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia zaslaním listu alebo emailu správcovi alebo kliknutím na odkaz na odhlásenie v obchodnom oznámení.


7.) Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • právo na kópiu spracovávaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Dňa 30.09.2022

Copyright 2018 - 2023 © Atina-shop